# اینو_اویزه_گوشت_کن

اینو اویزه گوشت کن...

اینـــو آویـــــــــ ــــــــزه گوشت کــنـــــــــ ...!   مگـــه نخوآستــی بــــری؟!!   پس اینکــــه گــــریـــــــــ ـــــــه می کــــنم یــآ نـــهــــــــــ !       اینــکه شــــآدمـــــــ ــــ  یــــآ نـــهـ ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 16 بازدید