اینو اویزه گوشت کن...

اینـــو آویـــــــــ ــــــــزه گوشت کــنـــــــــ
...!

 

مگـــه نخوآستــی بــــری؟!!

 

پس اینکــــه گــــریـــــــــ ـــــــه می کــــنم یــآ
نـــهــــــــــ !

 

 

 

اینــکه شــــآدمـــــــ ــــ  یــــآ نـــهـ !

 

 

 

اینکـــه مواظــــــ ــــــــــ ــــــب خــــودم
هستــــــــــ ـم یـــآ نــهــــــــــــ !

 

بـه خــودمـ  ربــــــــ ــــــط دآره

 

تـــو کـــه بـــه خــــواسته ات رسیـــــــــــ
ـــــــــــدیــــــــــــ...

 

رفتــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــی... 

 


پس دیگــــــــه ســــ ـــآکت شو
لعنتیــــــــــــــ.....

 

/ 7 نظر / 16 بازدید
rezvan

دلا در عاشقی ثابت قدم باش / که در این ره نباشد کاری بی اجر دلم رفت و ندیدم روی دلدار / فغان از این تطاول ? آه از این زجر . .

محمد

سفیدی برف را برای رویت... سرخی انار را برای قلبت... شیرینی هندوانه را برای عشقت... و بلندی یلدا را برای زندگی قشنگت آروزمندم... یلدا مبارک[قلب]

کیارش

یلدات مبارک ابجی

آتیش پاره

اوه اوه اوه چقد عصبانییییییییییییییییییییی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

neda

گفتی محبت کن برو باشد خداحافظ ولی رفتم که تو باورکنی دارم محبت میکنم

امیرزاده و بانو

اوه اوه اوه ...اعصابت ضعیفه آبجیییییییییییییییییییی ...[تعجب][اضطراب]