سرت رو برنگردوندی

سرت رو برنگردوندی ببینی

داره دنیا سرم آوار میشه

چقدر این صحنه ی تاریک رفتن

داره تو زندگیم تکرار میشه

 

سرت رو برنگردوندی ببینی

چقدر خواهش توی چشمام دارم

ببینی کاری از من بر نمیاد

به جز اینکه ازت چشم برندارم...

کجایی تو الان؟

کاش یه مرگ عین ماله تو نصیب من میشد

هـــِــــــه

/ 0 نظر / 18 بازدید