ای کاش

 

 کاشکی............

اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه ''حالت خوبه''

و تو زود جواب میدی خوبم.

کسی باشه و محکم بغلت کنه و اروم در گوشت زمزمه

کنه.....

من که میدونم خوب نیستی..............

 

 

 

 

/ 5 نظر / 16 بازدید
نازنازو

[تایید]

وحید۵۳

گریه را به مستی بهانه کردم شکوه ها زدست زمانه کردم