happy yalda night

هر 
چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی
باشند در برابر تاریکی ها...

 یلدایتان رویایی...روزهایتان پر فروغ،شبهایتان ستاره
باران!

....

یلداتون مبارک

خوش باشین

/ 0 نظر / 17 بازدید