تو........

وقتی یه آدم میــــــــگه
 
هیچ کس منو دوســــــــت نداره
 
منظورش از هیچ کــــس
 
یک نفــــــــر بیشتر نیست…
 
همون یه نفری که برای اون همه کســــــــه!!!
 

/ 10 نظر / 18 بازدید
honey

خیالـت راحـت باشـد , چیــزی نشـده یک شکسـت عاطفـی سـاده ؛ دوستـش داشتـم , دوستـم داشت دوستـش دارم , دیگـر دوستــم نـدارد مانـــــده ام , رفتـــــه هستـــــم , ولــــی او نیـــست به همیـن سادگی ... فقــــط ... فقـط یک نفــر ایـن حـوالی بـدجــــوری... سیگـــــــــاری شده....

Edward

هه هه موافقم[خنده]

مهدی

اگه اون یه نفرم فهمید...

sara

امام صادق(ع):مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید[گل]

saghar

اخیییی عالی بوددد

محمد

به به به ... خوش ب حالم که همه دوسم دارن ... [لبخند]

amin

بازم مـــرام بعضــــــیــــا

rezvan

به به خانوم عاشق پیشه[قلب][گل]