نامه یه دختر به همسر اینده اش

  عزیزم

  میتونی خوشحال باشی چون من دختر کم تو قعی هستم اگه میگم باید تحصیل کرده

  باشی فقط به خاطر این که فکر کنی از من بیشتر میفهمی

  اگه میگم باید خوش قیافه باشی  فقطبه خاطر این که همه با دیدنمون بگن

  دوماد سره

  تو اعتماد به نفست بره بالا

  وقتی میگم باید ماشین با کلاس داشته باشی واسه اینه که وقتی هر سال 

  مسافرت دور ایران میریم تو ماشین خودمون بخوابیم بیخود پول هتل ندیم

  اگه میخوام خونه داشته باشی به خاطر اینه که چشه فامیل در اد

  اگه عروسی انچنانی میخوام واسه اینه که بفهمم چقد دوسم داری

  اگه میخوام ویلا کنار دریا داشته باشیم واسه اینه که مامانم هی کلاسشو

  پیش فامیل بذاره

   اگه میخوام هر سال یه کشورو بگردیم واسه اینه که میخوام جواب سوال

   هر جا که روی اسمان همان رنگ است رو پیدا کنم

   اگه از تو توقع دیگه ای ندارم به خاطر اینه که عشقمو بهت ثابت کنم

   و بالاخره

   اگه جهیزیه سنگینی نمیارم  به خاطر اینه که بهم ثابت بشه بدون جهیزیه هم

   برات عزیزم  و عشقمان فارغ از هر رنگ و ریا و مادیاتیه

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
sonic

چقدر پسره بدبخته![خنده][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][خنده]