طنز

اگه پسرا نبودن

  دیگه کی بود دخترا بهشون بخندن

  دیگه ی بود بره واسه خونه نون بگیره

  دیگه کی بود هی شماره بده منتظر بمونه 

  دیگه کی بود دخترا تحویلشون نگیرن

  دیگه کی بود2 سال بره سربازی اخی

  دیگه کی بود واسه دافا کادو بخره

  دیگه کی بود همش جوراباش بو بده

  کی بود دخترا خ...ر....ش....کنن

  کی بود وختی همه میرن مسافرت مواظب خونه باشه

  کی بود داداش دخترا به باد کتکش بگیره

  کی بود مامانا رو دق بده

  دیگه کی هی خالی می بست

  دیگه کی  چرت و پرت میگفت

  کی شهریور مدرسه میرفت

  کی نمره تک میگرفت

  کی اشغالا رو میذاشت دم در


/ 4 نظر / 17 بازدید
بیقرار

خانوما دیگه لوازم آرایشی نمیخریدن...

نرگس

عزیزم وب تو هم خیلی خوبه [چشمک]لینکت کردم

محمد

ببینم وبت ضد پسر دیگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ... یه ذره خو از ما هم حمایت کنید بد نیستاااااااااااااااااا[قهر]