آیـ میچسبهـ ...

دآشــتـــنــــت …

مـِـــثــل ِهـوایِ بـَــرفی، صـُــبــحِ خــیـــلـــی زود

مـِـــثــل ِ نــَـم نــَـم ِ بـآرون جـــآده شـمــآل ،

مـِـــثــل ِ خـــوآب بــعــد از ظـهـــر …

مـِـــثــل ِ عـــشــق هــآی یــواشــکی ...

مـِـــثــل ِخـوردن یـک فـنـجـون قـهـوه داغ تـو هـوای ِ سـرد زِمـستـونــی ...

مـِـــثــل ِ بــرگــشـتــن آدمــی کــه ســـآل هـــا مــنـتـظــرش بــــودی...

آی مــــــیــــــــــچــــسـ ــــــــــــبــــــــه …
آی مــــــیــــــــــچــــسـ ــــــــــــبــــــــه ...

 

 

 

/ 5 نظر / 18 بازدید
ذکرا

خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه طاعت خدای متعال بگذراند دوست دارد . *پیامبراکرم ص*

اﻣﻴﻦ

والا شرمندم کردی الان بیا هستم[چشمک]