خنـــده دار است ...

خنـــده دار است .....نه ؟

ایـن که

هـی تو مرا دور بزنـــی

ومن

دلم را خوش کنـــم کــه در محاصــره ی

توام ...!

 


/ 6 نظر / 16 بازدید
حیران

سلام بین کسی را دور زدن و دور کسی گشتن، فاصله ی کمی هست در حرف! بازی با کلمات بود. جدی نگیرید. موفق باشید!

حیران

دوباره سلام هر کسی نظر می ذاره لزوماً وبلاگ نداره که آدرس داشته باشه. شاد باشید!

محیا

............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@

مریم

تو کلاس آیین نامه سرهنگ پرسید:کی می دونه کجا دور زدن ممنوعه؟یکی دستشو بلند کرد وگفت :تو " رفاقت "[خوشمزه] سلام وب زیبا وبااحساسی داری اگر با تبادل لینک موافقی خبرم کن؟[خداحافظ][گل]